Indisch weekblad van het recht

Indisch weekblad van het recht

4.11 - 1251 ratings - Source12 Februari 1895 door den President Van den Raad van Justitie te Soerabaia verleende bevelschrift, was gebleken, dat geintimeerde den deurwaarder op den appellant heeft afgezonden om bevel te doen tot betaling van f 2009. ... in dwaling moet hebben verkeerd, in dat artikel evenmin als in het daarmede correspondeerende artikel 1235 Code Napoleon gesproken wordt, hetgeen , te meer opmerkelijk is, .... zoover die vergoeding de som van f 150, - aquot; te boven gaan ; - het andersanbsp;...


Title:Indisch weekblad van het recht
Author:
Publisher: - 1896
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA